Publicerad av Ulla Ståhl den 12 Jun 2023

Information från planeringsgruppen för 2395, möte 5.

Närvarande var DG Peter Glimvall och Ulf Bingsgård, DGE Magnus Uvenfeldt och Annika Skoglund samt DGN Ulla Ståhl och Per-Olof Karlsson (på länk) i de båda nuvarande distrikten 2390 och 2400.

Efter att Ulf Bingsgård öppnat mötet diskuterades struktur och organisation för distrikt 2395. Viktigt att under de första åren, innan 2395 till fullo etablerats, fördela posterna i distriktet jämt mellan medlemmar som idag finns i 2390 respektive 2400. Ulla Ståhl utser som guvernör 2024 – 2025 kommittéordförande, som i sin tur utser sina kommittémedlemmar (cirka 50% från nuvarande 2390 och 50% från 2400) 

Ordförande i Ungdomsutbytet i distrikt 2400 och 2390, Lindy Olofsson och Annika Svensson- Dahlgren presenterade sig och sin verksamhet under mötet. Det konstaterades att man behöver hjälp med marknadsföringen i klubbarna för att få fler sökande, sponsorklubbar samt värdfamiljer. Alla klubbar bör ha en kontaktperson. De båda ordförande i utbildningskommittéerna i distrikt 2390 och 2400, Leila Khammari och Malin Andersson presenterade sig också och redogjorde för respektive distrikts verksamhet. Malin och Leila har etablerat kontakt och samarbetar redan. Det konstaterades att en facilitatorsbank för RLI behöver byggas upp.

Årsmöte för distrikt 2395 kommer att skjutas upp från den 18 november 2023 till mars 2024 och genomförs som en kick-off inför starten av 2395 samtidigt med PETS. Valen till nomineringskommitté för guvernör efter Per Olof Karlsson genomförs på de nuvarande distriktens årsmöten under hösten 2023.

Nästa möte i planeringsgruppen kommer att äga rum den 10 augusti i Kristianstad.

 

Annika Skoglund

Guvernör i Distrikt 2390 (2023 – 2024).