Publicerad av Ulla Ståhl den 18 Nov 2023
Info från planeringen av 2395. Planeringsgruppens åttonde möte den 11 november 2023 via Zoom
Närvarande var IPDG Peter Glimvall och Ulf Bingsgård, DG Annika Skoglund, DGE Ulla Ståhl, DGN Per-Olov Karlsson samt PDG Kåge Schildt i de båda nuvarande distrikten 2390 och 2400, samt Magnus Jönsson, Executive  secretary, DITS, PR& kommunikation i 2400. DG Magnus Uvenfeldt (distrikt 2400) hade anmält förhinder.
 
Kåge Schildt öppnade mötet varefter evenemang under våren 2024 diskuterades. Distriktsledarseminarium kommer att äga rum den 10 februari, och sedvanlig PDG-lunch den 11 februari. Under PDG-lunchen får tidigare guvernörer en rapport från Assembly i januari. Årsmöte/distriktssamråd och PETS kommer att äga rum den 16 mars med inspirerande programpunkter inför starten av det nya distriktet 2395 den 1 juli 2024.
Ny guvernörskedja, standard etc.  ska tas fram liksom marknadsföringsprogram för nya distriktet.
 
Planeringsgruppen har i stort sett slutfört sitt arbete men kommer att träffas igen den 25 januari 2024 kl 18.00 via zoom för att stämma av med de utsedda kommittéordförandena att arbetet flyter på.
 
 Annika Skoglund
Distriktsguvernör
Distrikt 2390