Publicerad av Ulla Ståhl den 01 Mar 2023
Info från planeringsgruppen för bildandet av det nya Rotarydistriktet 2395.
             
Gruppen genomförde sitt tredje möte den 23 februari 2023 på Hotel Quality i Kristianstad.
Allt tyder på att Kronobergs- och Falkenbergsklubbarnas begäran att få tillhöra det nya distriktet 2395 kommer att beviljas.
Planeringsruppen har som målsättning att kunna presentera distriktsorganisationen i 2395 senast den 30 september 2023.
 
Årsmöte med val rörande 2395 kommer att äga rum den 18 november 2023, förmodligen i Kristianstad. En planeringsgrupp utsågs bestående av Ulla Ståhl
(distriktsguvernör i distrikt 2395 2024-2025) som sammankallande, Magnus Uvenfeldt (distriktsguvernör i 2400 2023-2024), Annika Skoglund (distriktsguvernör i 2390 2023-2024) samt Per-Olof Karlsson (distriktsguvernör i 2395 2025-2026) förstärkt med  assisterande guvernören Lisbeth Norrby från Kristianstad.
 
Ett nytt förslag till indelning av AG-områden diskuterades och ska ut på remiss till nuvarande AG, med önskemål om synpunkter innan den 15 mars.
 
Ekonomin i 2395 diskuterades. Allt tyder på att 2400 och 2390 kommer att bidra med ungefär lika många klubbar och lika många medlemmar, vilket borde underlätta omställningen. Sven Westhof, Göran Olofsson och Karin Nestgård fick i uppdrag att sammanställa förslag till ”Riktlinjer för medel och budget i D2395”.
 
Agneta Råberg och Viveca Serder fick i uppdrag att inkomma med förslag till TRF-kommitté för D2395. De medel som kommer från Evanstone ska kommittén       hantera gemensamt och ge bidrag till bra projekt i D2395.           
 
De båda RFE-kommittéerna ska träffas i mars och diskutera riktlinjer för arbetet i D2395.
Det beslutades att snarast inbjuda de båda utbildningskommittéernas ordförande, Leila Khammari och Malin Andersson till gruppen, då också RYLA och RLI ska behandlas. Senare ska de båda ordförande i Ungdomsutbytet bjudas in.
 
Annika Skoglund, DGE District 2390