Publicerad av Ulla Ståhl den 03 Jan 2023
Det andra mötet ägde rum den 28 december 2022.
 
Till detta möte hade Magnus Jönsson och Mats Håkansson kallats in. De är Executive Secretary och tillika distriktets IT-samordnare (DITS) i 2400 respektive 2390. Mats och Magnus berättade om vad deras uppdrag innefattar, varefter en diskussion startade om hur dessa funktioner bäst ska kunna organiseras i det nya stordistriktet. Bland annat beslöts att en hemsida för 2395 ska förberedas och stå redo den 1 juli 2024.
 
Till nästa planeringsmöte, den 23 februari, kommer de båda distriktens TRF- och finanskommittéordförande inbjudas. Därefter kommer turen till de ansvariga för RYLA, RLI och Ungdomsutbytet.
En viktig fråga som diskuterades var indelning av AG-områden i det nya distriktet. Det finns idag sju AG-områden i 2390 och fem i 2400. Ambitionen är att minska dessa till tio. Planeringen för hur detta bäst ska kunna ske fortsätter under våren 2023.
 
Distrikt 2400 genomförde sin distriktskonferens Rotaryåret 2022/2023 under hösten medan 2390 kommer att genomföra sin under våren. Under Rotaryåret 2023/2024 kommer distrikt 2400 också att genomföra sin distriktskonferens under hösten medan 2390 kommer att genomföra sin under våren 2024. I oktober samma år äger den första distriktskonferensen i 2395 rum. Så många tillfällen att träffas, lyssna på intressanta föredrag och diskussioner och ha trevligt tillsammans!
 
Annika Skoglund