Publicerad av Ulla Ståhl den 04 Nov 2023
Info från planeringen av 2395. Planeringsgruppens sjunde möte 29 oktober 2023
 
Närvarande var IPDG Peter Glimvall och Ulf Bingsgård, DG Annika Skoglund, DGE Ulla Ståhl, DGN Per-Olov Karlsson samt PDG Kåge Schildt i de båda nuvarande distrikten 2390 och 2400, samt Magnus Jönsson, Executive  secretary, DITS, PR& kommunikation i 2400.
 
Kåge Schildt öppnade mötet varefter det konstaterades att hela 2390 och 2400 kommer att höra till det nya distriktet 2395.
   Planering av PETS, Kickoff, årsmöte/distriktsamråd den 16 - 17 mars 2024 fortskrider.
   Magnus Jönsson kommer att tillsätta en kommunikationskommitté med 4 ledamöter från nuvarande 2390 och 2400. Verksamhetsberättelse, Bokslut och Månadsbrev ska arkiveras– förmodligen på Landsarkivet i Lund.
Veckobrev, så som man har i 2390 ska skrivas också i 2395.
   Samverkansgruppen för RFE har beslutat att intjänade poäng i 2400 ska behållas och att ett nytt poängsystem ska införas den 1 juli 2024.
   Nästa möte blir digitalt den 17 november.
  
 Annika Skoglund
Distriktsguvernör
Distrikt 2390