Publicerad av Ulla Ståhl den 16 Apr 2023
Närvarande vid gruppens fjärde möte var DG, DGE och DGN i de båda nuvarande distrikten 2390 och 2400, Peter Glimvall, Ulf Bingsgård, Annika Skoglund, Magnus Uvenfeldt, P-O Karlsson och Ulla Ståhl samt Kåge Schildt som mötesordförande.
 
De assisterande guvernörerna kommer att behöva stötta guvernören ännu mer än tidigare i det nya stora distriktet 2395, som sannolikt kommer att sträcka sig från Växjötrakten i norr ända ner till Malmö med omnejd i söder.  Förslag på AG-områden har presenterats för de nuvarande assisterande guvernörerna i 2390 och 2400, som ställt sig positiva till att vi prövar 13 AG- områden och ser hur det fungerar.
 
Förslag på finansiella riktlinjer för 2395 har framtagits av Sven Westhof, Göran Olofsson och Karin Nestgård från distrikt 2390 och 2400, och planeringsgruppen har ställt sig positiv till dessa efter några smärre justeringar.
 
Årsmöte för distrikt 2395 kommer att äga rum den 18 november. Om det blir fysiskt eller digitalt beslutas sannolikt på nästa planeringsmöte.
 
Till nästa möte söndagen den 11 juni i Kristianstad har de båda ordförande i RU (Rotarys Ungdomsutbyte) Annika Svensson Dahlgren och Lindy Olofsson i 2390 och 2400 inbjudits liksom de båda ordförande i Utbildningskommittéerna, Leila Khammari och Malin Andersson.
 
Ytterligare ett möte har inplanerats den 10 augusti i Kristianstad.
 
Annika Skoglund, DGE District 2390