Publicerad av Magnus Jönsson den 18 Apr 2023
Vid Rotary International (RI) styrelsemöte i april 2023 beslutades att Rotaryklubbarna i Kronobergs län ska tillhöra nya distriktet 2395.
Distrikt 2395 kommer bestå av gamla distrikt 2390 och distrikt 2400.
 
Beslut om Rotaryklubbarna i Falkenberg om att få tillhöra distrikt 2395 tas av RI i det nya Rotaryåret 2023-24