Nu tar vi kampen för att utrota Polio från vår värld till en ny nivå! Vi lanserar Polio Plus Society (PPS) i vårt distrikt 2400!

 
Ni som har haft möjligheten till att under året lyssna på mig eller Elisabeth Bava i samband med våra olika möten och vid klubbesök, har fått en kortfattad introduktion till PPS. I stort går det ut på att den som ansluter sig till PPS förbinder sig att bidra till kampen mot Polio till dess att denna hemska sjukdom är utrotad, i ett första steg fram till år 2026. Som medlem i PPS avsätter du 100 SEK/månad alternativt 1000 SEK/år. Som tack för sitt bidrag erhålls en knapp ("pin")  samt ett certifikat som intygar medlemskapet i PPS.
 

Hur skall du bli medlem i Polio Plus Society?

1) Medlemsansökan (commitment letter)  i PPS. 
Fyll i formuläret nedan som skickas till EPN-ordföranden Elisabeth Bava
med en kopia till Zoonkoordinatorn för EPN Tommy Lekenmyr
 
2) Fortsätt till "Gå vidare till registrering av din donation"
Klicka på länken för att gå till Rotary International för att registrera din insättning.
 
3) Du får ett personligt certifikat sänt till dig med ditt medlemskap i PPS.
 
4) Som ett synligt bevis på sitt medlemskap och din donation till EPN erhåller du en PPS-pin.
 
Vi sätter stort värde på ditt engagemang i denna kampanj och vill bidra till att sprida informationen vidare i din klubb och lokalsamhället.
Tillsammans stärker vi vår kamp ytterligare för att utrota Polio, precis som Rotary lovat världens barn!
 
Väl mött i PPS!
 
Initiativtagare 
Peter Glimvall, DG i D2400 2022-23
Elisabeth Bava, EPN-ordförande i D2400