Publicerad av Birgitta Rydztröm den 01 Jul 2024
Fredagen den 28 juni på Marinmuseum i Karlskrona skrevs ny historia när Ulla Ståhl kröntes till den första guvernören i vårt nya distrikt 2395.

 
 
I ett strålande väder och härlig atmosfär blev två kedjor en, under noga överinseende av guvernör Magnus Uvenfeldt, som själv blev historisk som den sista guvernören i distrikt 2400. Detsamma för guvernörskollegan Annika Skoglund i 2390. Detta festliga och historiska ögonblick delades av ett hundratal rotarianer från Kronoberg, Blekinge, Halland och Skåne. 
– Under nästan två års tid har vi planerat, så nu känns det väldigt bra att vi får sätta igång, inleder Ulla i sitt installationstal. Där hon också framhöll att det är särskilt glädjande att det är två helt intakta distrikt som bildar 2395 och att alla ville vara med! Men nu är det nytt.
– Jag hoppas inte få höra ”så har vi alltid gjort” alltför ofta. 
 
Ulla lyfte också fram sin distriktsorganisation, sina assisterande guvernörer som hon menar man står sig slätt utan. För mig är det viktigt att påpeka att vi alla arbetar ideellt, vi ska vara rädda om varandra och inte ta varandra för givna. Vi måste hjälpas åt! Ulla lyfte också fram det fina samarbetet i "guvernörskedjan" som det finns människor bakom, Ulf Bingsgård, Peter Glimvall, Magnus Uvenfeldt, Annika Skoglund, Per-Olov Karlsson och Annika Svensson-Dahlgren. 
 
– Ett särskilt tack också till KG Schildt, som ställt upp på våra "redistrictingmöten" och hållit oss på spåret hela tiden. 
 
Vårt nya distrikt omfattar nu 13 AG-områden, och flera av de mer rutinerade assisterande guvernörerna finns kvar, men det har också kommit till nya krafter. 
 
 
Rikard Jönsson, president i Karlskrona-Aurora inledde guvernörsskiftet.
 
Den långa guvernörskedjan.
Från vänster Annika Svensson-Dahlgren, PO Karlsson, Ulla Ståhl,
Annika Skoglund, Magnus Uvenfeldt, Peter Glimvall och Ulf Bingsgård
 
Härlig stämning över lunchen i god rotaryanda.
 
 
Från efterföljande funktionärsmingel hos guvernören
 
Tårtor uppdukade i parad....som väntar på att få skåras och njutas.
 
Nytillskott i Rotary...
 

Mingel i trädgården.